Työnohjaus

Kehitä työn ilmiöiden ja itsesi ymmärrystä yksilötyönohjauksessa

Yksilötyönohjaus tarjoaa sinulle paikan oman työsi kysymysten tarkastelulle ja työn ilmiöiden hahmottamiselle. Se mahdollistaa oman itsetuntemuksesi lisäämisen; parhaimmillaan voit tunnistaa oman mielesi ”algoritmejä”, jotka näyttäytyvät työskennellessäsi muiden kanssa. Omien ajattelumallien ja sisäisten kaavojen tunnistaminen auttaa sinua myös muuttamaan suhdettasi työntekoon ja ihmisiin ympärilläsi.

Johdon ja esihenkilöiden yksilötyönohjauksessa tarkastelun kohteena ovat edellisen lisäksi omaan johtamisrooliin liittyvät havainnot ja yksilöllisten kehityshaasteiden kohtaaminen.

Syvennä ihmis- ja organisaatiotyön ammattitaitoasi ryhmätyönohjauksessa

Ryhmätyönohjaus kokoaa yhteen saman alan ammattilaisia tarkastelemaan työhön liittyvä teemoja, kunkin omia työtilanteita ja omaan toimintaan liittyviä oppimisen kohtia. Ryhmässä tapahtuva jakaminen mahdollistaa vertaisilta saatavan tuen omalle kasvulle. Tuodessasi työsi kysymyksen ryhmään, huomaat näkökulmien lisääntyvän ja uusien, omaa luovuuttasi ruokkivien kysymysten nousevan näkyviin.

Kehitä yhdessä arjen käytäntöjä työyhteisötyönohjauksen avulla

Työyhteisön työnohjaus luo tilan keskustella yhteisön toimintakykyyn vaikuttavista kysymyksistä, joille arjen palavereissa ei ole tilaa. Ohjaustilanteet tarjoavat paikan pysähtyä yhdessä katsomaan omaa yhteisönä toimintaa ja luoda toimivampia arjen käytäntöjä yhdessä. Ulkopuolisen ammattilaisen kanssa voidaan oppia tunnistamaan rakentavia ja luovia keinoja toimia työn tuottamien jännitteiden äärellä. Parhaimmillaan työyhteisötyönohjaus vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta ja auttaa yhteisöä tunnistamaan omia adaptoitumisen haasteitaan suhteessa toimintaympäristön muuttumiseen. Johtoryhmän yhteisessä työnohjauksessa syvennytään yhteisen johtamistyön hahmottamiseen ja systeemitason muutosten ymmärtämiseen yhdessä.

Organisaatiopsykologi Risto Puutio | 0400 545519 | risto.puutio(at)elisanet.fi
Aalto Puutio (etusivun pääkuva), Antti Laitinen (muut henkilökuvat), Risto Puutio (maalaukset)