Tutkimus ja opetus

Toimin yhteistyössä Psykonet-yliopistoverkoston kanssa. Verkosto tuottaa työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologikolutusta Suomessa. Olen yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan kanssa. 

Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu vuorovaikutusprosesseihin konsultaatio- ja työnohjaustyössä. Esittelen tutkimustyöni tuloksia alan kansainvälisissä ja kotimaisissa tapahtumissa ja julkaisuissa. Olen Editoral Board jäsen tiedelehdessä Orgnaizational and Social Dynamics (OPUS/Karnac). 

Viimeaikaisia tutkimusjulkaisujani:

Pohjola, M. & Puutio, R (2018) Osallistava työyhteisöinterventio diskursiivisen kamppailun näyttämönä. Työelämän tutkimus, 16(2), 98-112.

Rautava, M. & Puutio, R. (2013) Verkostokonsultti moniammatillisen asiakasyhteistyön edistäjänä. Työelämän tutkimus 11(3) 228-235.

Puutio, R., Kykyri, V-L. & Wahlström, J. (2013). Sensitivity in topic development and meaning making in a process consultation contract meeting. Qualitative Research in Organizations and Management 8(2).

Kykyri, V-L; Puutio, R & Wahlström, J (2010) Inviting Participation in Organizational Change Through Ownership Talk. The Journal of Applied Behavioral Science 46(1) 92-118

Puutio, R (2010) Muutoskonsultointikeskusteluissa näyttäytyvät auttamistyön haasteet ja dilemmat. Lectio Praecursoria -artikkeli. Psykologia 45(1), 31-37

Huhtala, M. Puutio, R. Lämsä, A-M., Mauno, S., Kinnunen, U., Hyvönen, K. & Feldt, T. (2010). Eettisesti haastavat tilanteet ja niiden kuirmittavuus johtajien työssä: fokusryhmäkeskusteluiden analyysi. Työelämän tutkimus 1/2010, s. 13-25.

Puutio, R (2009) Hidden Agendas. Situational tasks, discursive strategies and institutional practices in process consultation. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 369.

Puutio, R; Kykyri, V-L & Wahlström, J (2009) The process and content of advice giving in support of reflective practice in management consulting. Reflective Practice 19(4), 513-528.

Puutio, R; Kykyri, V-L & Wahlström, J (2008) Constructing Asymmetry and symmetry in relationships within a consulting system. Systemic Practice and Action Research 21(1), 35-54.

Puutio, R & Kykyri, V-L (2007) Vaihtoehtoisen kertomuksen luominen prosessikonsultoinnissa. Psykologia, 6, 446-455.

 

Viimeaikaisia julkaisuja oppikirjoissa ja ammattilehdissä:

Puutio, R. (2018) Organisoitumisen jännitteet näkyvät työnohjauksessa. Osviitta 2/18, s. 16-19.

Puutio, R. (2018). Mikä meitä organisoi? Teoksessa Puutio R. & Heikkilä, J-P (toim.) Organisaatio prosessina – muodonmuutoksen konsultointi. Metanoia Instituutti (painossa).

Puutio, R. (2016). Itseorganisoituvan tukeminen ja organisoitumattoman tutkiminen ohjauksen (uusina) tehtävinä. Osviitta.

Puutio, R. (2015). Konsultaatioprosessi – tapauskertomus muutosmatkasta. Teoksessa R. Puutio &  V-L. Kykyri (toim.) Konsultointi keskusteluna. Vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. Metanoia Instituutti, s. 30-55.

Puutio, R. & Kykyri, V-L. (2015). Vuorovaikutustutkimuksen näkökulmia ja työvälineitä. Teoksessa R. Puutio &  V-L. Kykyri (toim.) Konsultointi keskusteluna. Vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. Metanoia Instituutti, s. 56-67.

Puutio, R. & Kykyri, V-L. (2015). Konsultaatiosuhteen alku ja arkaluonteisesta keskusteleminen. Teoksessa R. Puutio &  V-L. Kykyri (toim.) Konsultointi keskusteluna. Vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. Metanoia Instituutti, s. 70-84.

Puutio, R. & Kykyri, V-L. (2015). Työsidoksen luominen ja puhumaan houkuttelu. Teoksessa R. Puutio &  V-L. Kykyri (toim.) Konsultointi keskusteluna. Vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. Metanoia Instituutti, s. 85-98.

Puutio, R. & Kykyri, V-L. (2015). Neuvon antaminen prosessikonsultoinnissa – jännitteitä ja strategioita. Teoksessa R. Puutio &  V-L. Kykyri (toim.) Konsultointi keskusteluna. Vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. Metanoia Instituutti, s. 133-147.

Puutio, R. & Kykyri, V-L. (2015). Konsultti systeemin valtasuhteiden säätelijänä: symmetria-asymmetria – dilemma organisaation keskusteluissa. Teoksessa R. Puutio &  V-L. Kykyri (toim.) Konsultointi keskusteluna. Vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. Metanoia Instituutti, s. 148-164.

Puutio, R. & Kykyri, V-L. (2015). Tunteet ja yhteisöllisen jännitteen säätely konsultoinnissa. Teoksessa R. Puutio &  V-L. Kykyri (toim.) Konsultointi keskusteluna. Vuorovaikutuksen vivahteita ja tilanneherkkää tasapainoilua. Metanoia Instituutti, s. 164-180.

Aspholm S. & Puutio R. (2015) Kehys työnohjaajan ymmärryksen välineenä. Osviitta 1/2015.

Puutio, R. (2014). Organisaatio näyttäytyy työnohjauksessa – näkökulmia organisaatioajatteluun. Teoksessa T. Totro, M. Tensing & M-L Setälä (toim.) Askel, askel, harha-askel – työnohjaajana ja konsulttina systeemien viidakossa. Metanoia Instituutti.

Puutio, R. & Tienhaara, A. (2013). Risto Puutio & Anna Tienhaara: Psykoanalyyttista pedagogiikkaa Tavistock-konferenssin muodossa. Psykoterapia 3/2013, s. 228-229.

Setälä, M-L., Keski-Luopa, L., Klemelä, E., Puutio, R. & Tensing, M. (2013) Listening Post 2013. Psykoterapia 1/2013, s. 56-59.

Lehtonen R.  & Puutio R (2011) Työnohjauksen prosessitutkimus auttaa kysymään käytännön kannalta tärkeitä asioita. Osviitta 1/2011.

Puutio R (2010) Strategian kieli ja kielen strategia. Teoksessa M. Tensing & T. Totro (toim.) Vallaton strategia. Puheenvuoroja strategisesta toisinymmärtämisestä. Metanoia Instituutti, 240-253.

Puutio, R (2009) Yhteisön konsultoinnista. Teoksessa J-P. Heikkilä, H. Hyyppä & R. Puutio (toim.) Yhteisön lumo. Systeemisiä kytkeytymisiä. Metanoia Instituutti, 185-200.

Kykyri, V-L. & Puutio, R. (2009) Vuorovaikutuskäytänteet työyhteisökonsultoinnissa. Teoksessa R. Soisalo (toim.) Mitä meille tapahtuu – perheen arjessa, perheterapeutteina, perheterapiassa? Kongressikirja III. Suomalainen perheterapiakongressi Jyväskylässä 19.-21.3.2009. Painosalama Oy, Turku, 97-107

Puutio, R (2008) Systeeminen teoria ja käytäntö konsultaatiotyössä. Teoksessa K. Karjalainen & T. Totro (toim.) Näkyvään kätkeytynyt. Puheenvuoroja konsultoinnista ja yhteisödynamiikasta. Metanoia Instituutti, 156-169.

Ainamo, A; Kykyri, V-L; Puutio, R & Tienari, J (2008) Liikkeenjohdon konsultti muutosta tekemässä. Teoksessa P. Kuusela & M. Kuittinen (toim.) Organisaatiot muutoksessa. Unipress, 127-147.

Olen aiemmin (2002) julkaissut kirjan Merkitysmysteeri – organisaatiot ja kehittämisen kieli. Se johdattelee systeemiseen ajattelutapaan ja kehittämiseen sekä kielenkäytön merkitykseen kaikessa kehittämistyössä. Kirjaa voi tilata osoitteesta www.odeco.fi

Työnohjaustutkimuksen esittelyä psykoterapiatutkimuksen päivillä 2011 Rauno Lehtosen kanssaRisto & Virpi-LiisaPsykologia 2016 konferenssin tauolla yhdessä Virpi-Liisa Kykyrin kanssa.