Taide työssä

Harjoitan aktiivista taiteellista toimintaa akvarellistina (instagram: ristopuutio). Taiteen tekeminen avaa kanavaa kokeilevaan tapaan toimia, assosiatiiviseen ajatteluun ja mielikuvituksen käyttöön työssä. Tuon taiteen työtapoja työnohjauksiin ja kehittämisprosesseihin asiakkaan niin halutessa.

Toinen assosiatiivistä työskentelyä hyödyntävä työmuotoni on Social Dreaming. Tässä, unien jakamiseen ja niiden välisten yhteyksieen etsimiseen perustuvassa työmuodossa tutkitaan ulkoisen maailman heijastuksia mieleen. Työskentely tuottaa yhteistä ovallusta mm. työn muutoksen ilmiöistä ja organisaatioiden vaikutuksista ihmisiin. Olen kouluttautunut menetelmään Italiassa vuosina 2020-21 sekä organisaatioanalyytikko-koulutuksessani 2010-16.

Taiteellista ajattelua ja mielikuvitusta voi hyödytää kehittämäni Kuvittelun kapsäkki-työkalun avulla Se perustuu sanojen luovaan yhdistelyyn ja niiden myötä tuotettaviin hahmotuksiin työstä ja työn tuottamista kokemuksista. Käytän mentelmää mm. työnohjaajia ja prosessikonsultteja kouluttaessani.
Organisaatiopsykologi Risto Puutio | 0400 545519 | risto.puutio(at)elisanet.fi
Aalto Puutio (etusivun pääkuva), Antti Laitinen (muut henkilökuvat), Risto Puutio (maalaukset)