Palvelut

  1. Työnohjaus & coaching
  2. Kehittämiskonsultointi
  3. Johdon ja esimiesten valmennus

 

taloTyönohjauksessa tarkastellen asiakkaan kanssa ajankohtaisia ja vaativia työtilanteita. Ohjauksen tarkoituksena on purkaa työn synnyttämää kuormaa, auttaa hahmottamaan tilannetta ja omaa toimintaa tilanteessa sekä löytämään uusia keinoja edetä eri työtilanteissa. Coaching-työskentelyssä painotetaan enemmän suoritusten parantamista.  Työnohjauksen asiakkainani on esimiehiä, työpsykologeja, työnohjaajia,  konsultteja ja muita työelämän ammattilaisia. Teen työnohjausta myös työyhteisöjen ja työryhmien kanssa.

Kehittämiskonsultoinnissa työn kohteena on organisaatio ja sen toiminta. Kehittämiskonsultointi voi olla kertaluontoista, esimerkiksi jonkin yhteisötapahtuman suunnittelua tai pidempiaikaista toimintaa.

Johdon ja esimiesten valmennuksessa vaikutan asiakkaan esimiesten taitojen parantamiseen esimerkiksi kehityskeskustelujen toteuttamisessa, esimiestyön pulmatilanteissa ja organisaation ajankohtaisten kysymysten kohtaamisessa.

Työotteeni on rakentunut yli kahdenkymmnen vuoden aikaisen syventävän opiskelun myötä. Sitä ovat muovanneet erityisesti systeemisen työotteen maisteriopintoni Sunderlandin ja Bedfodshiren yliopistoissa, organisaatiodynaamisen työotteen opintoni Metanoia Instituutissa sekä vuorovaikutustutkimukseen saamani tutkijakoulutus Jyväskylän yliopistossa. Niiden ohella kokemus lukuisista kehityshankkeista ja erilaisista työtilanteista, omaan työhön saamani työnohjaus, ammattiverkostoihin osallistuminen sekä jatkuva ammatillinen kirjoittaminen oman työn käytännöstä nousevista kysymyksistä  ovat muokanneet tapaani havainnoida ja jäsentää tilanteita. Olen kiinnostunut yksilön mielen, työyhteisöilmöiden ja organisaatiosysteeminen toiminnasta ja keskinäisistä kytköksistä. Lähestyn organisaatioita alati muotoaan hakevina ja itseään organisoivina. Olen kiinnostunut toimintaympäristön muuttumisen vaikutuksista organisoitumiseen ja sen uusiin mahdollisuuksiin.

 

IMG_3264