Organisaation kehittäminen

Paranna organisaatiosi oppimiskykyä prosessikonsultoinnin avulla

Prosessikonsultoinnissa organisaation tilannetta tutkitaan yhdessä, ammattilaisen tarjoamien työtapojen avulla.  Huomion kohteena ovat usein toimintaympäristön muutosten tuomat haasteet organisaatiolle. Myös systeemin sisäistä todellisuutta ja organisaation adaptaatiokykyä haittaavia toistuvuuksia pyritään tunnistamaan. Toistuvuuksien takana on usein organisoitumisen rakenteita ja koko toimintaa koskevia ajattelumalleja, joiden tunnistaminen ja arvioiminen on muutostyössä tärkeää. Prosessikonsultoinnissa ei etsitä niinkään nopeita ratkaisuja arjen hankauksiin vaan pikemminkin tavoitellaan kysymysten löytämistä, joiden myötä kokonaisuutta voidaan ymmärtää paremmin. Syvemmän ymmärryksen pohjalta tehdyt ratkaisut ovat yleensä paremmin aikaa kestäviä ja ne tuottavat useammin toivottuja kokonaisvaikutuksia systeemitasolla. 

Prosessikonsultaatiota voidaan tehdä kahdenvälisen keskustelun puitteissa mutta usein hyödyt ovat suurempia kun organisaation koko johto on työssä mukana. Yhteistyö voi toteutua muutamien keskustelukertojen tai pidemmän kehittämisprosessin puitteissa. 

Haasta yhteisösi yhteiseen oppimiseen työpajassa

Yksittäiset työpajat tarjoavat organisaatiolle ja tiimeille mahdollisuuden syventyä yhdessä ajankohtaiseen teemaan. Työpajan ajatuksena on tuottaa yhdessä havaintoja ja jäsentää organisaation kannalta tärkeitä ilmiöitä. Työpajat voivat sisältää myös alustuksia. 

Yksi esimerkki työpajatyöstä on Kuuntelupaikkana tunnettu työtapa. Siinä keskitytään tunnistamaan kunkin osallistujan omia havaintoja ja kokemuksia sekä niiden kautta tulkitsemaan “heikkoja signaaleja” toimintaympäristön muuttumisesta. Kuuntelupaikka luo yhteisöllisen kokemuksen, jossa osallistutaan ja opitaan yhdessä. 

Organisaatiopsykologi Risto Puutio | 0400 545519 | risto.puutio(at)elisanet.fi
Aalto Puutio (etusivun pääkuva), Antti Laitinen (muut henkilökuvat), Risto Puutio (maalaukset)