TYÖNOHJAAJA, ORGANISAATIOANALYYTIKKO
RISTO PUUTIO

Olen työn- ja organisaatioiden erikoispsykologi, prosessikonsultoinnin ja työnohjauksen kokenut ammattilainen.

Toimin organisaatioiden kehittäjien ohjaajana sekä johtajien keskustelukumppanina. Koulutan työnohjaajia ja prosessikonsultteja Metanoia Instituutin ohjelmissa.

Olen harjaantunut tutkimaan työn kysymyksiä ihmismielen, vuorovaikutuksen, yhteisöllisen dynamiikan sekä organsaatiosysteemien näkökulmista.

Minulle myönnettiin Suomen työnohjaajat ry:n työnohjaustunnustus 2024. 
Katso perustelut

Työnohjaus

Yksilötyönohjaus tarjoaa sinulle paikan oman työsi kysymysten tarkastelulle ja työn ilmiöiden hahmottamiselle.
Lue lisää

Organisaation kehittäminen

Prosessikonsultoinnissa organisaation tilannetta tutkitaan yhdessä, ammattilaisen tarjoamien työtapojen avulla.
Lue lisää

Työote

Edistän asiakkaitteni kykyä ajatella monipuolisesti sekä toimia työelämän vaativissa tilanteissa.
Lue lisää
Organisaatiopsykologi Risto Puutio | 0400 545519 | risto.puutio(at)elisanet.fi
Aalto Puutio (etusivun pääkuva), Antti Laitinen (muut henkilökuvat), Risto Puutio (maalaukset)